česky  čs
english  en
Seminární cvičení z fyziky I. (2026002)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:SCFY1Approved:03.11.1996
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:2Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Procvičení a prohloubení látky z předmětu Fyzika I. formou řešení příkladů.
Structure
Kinematika hmotného bodu, dynamika. Molekulárně kinetická teorie látek. Termodynamika.Hydromechanika a hydrodynamika. Vlnění. Elektrické pole, elektrický proud. Magnetické a elektromagnetické pole.
Structure of tutorial
Kinematika hmotného bodu, dynamika. Molekulárně kinetická teorie látek. Termodynamika.Hydromechanika a hydrodynamika. Vlnění. Elektrické pole, elektrický proud. Magnetické a elektromagnetické pole.
Literarture
Samek, Solar, Chren: Sbírka příkladů y fyziky I, Nakladatelství ČVUT Praha, 2002.
Requirements
Podmínkou zápočtu je 75 % účast a úspěšné absolvování průběžných testů.
Keywords
Hmotný bod, systém částic, tuhé těleso, pružnost těles. Tlak v kapalinách, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice. Stavová rovnice ideálního plynu. Carnotův cyklus. Vlnění. Potenciál a intenzita elektrického pole. Kapacita kondenzátoru. Magnetická indukce. Elektromagnetická indukce.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)