Seminární cvičení z fyziky II. (2026003)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:Approved:03.11.1996
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:3Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Na seminárních cvičení jsou řešeny příklady navazující na teorii vysvětlovanou na přednáškách.
Structure
Elektrický proud, magnetické pole,elektromagnetické pole.Částicová povaha elektromagnetického záření,vlnová povaha částic, kvantová mechanika.Optika. Fyzika pevných látek. Jaderná fyzika. Ionizující záření.
Structure of tutorial
Elektrický proud, magnetické pole,elektromagnetické pole.Částicová povaha elektromagnetického záření,vlnová povaha částic, kvantová mechanika.Optika. Fyzika pevných látek. Jaderná fyzika. Ionizující záření.
Literarture
Samek, Solar, Chren : Sbírka příkladů z fyziky II, Nakladatelství ČVUT Praha 2004
Requirements
Podmínkou zápočtu je 75 % účast a úspěšné absolvování průběžných testů.
Keywords
Elektrický proud, magnetické pole, elektromagnetické pole. Geometrická a vlnová optika. Černé těleso. Krystalografie.Atomové jádro. Radioaktivita. Ionizující záření.+
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 12.6.2024, 23:10 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)