Seminární cvičení z fyziky II. (2026003)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:Schválen:03.11.1996
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:3Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Na seminárních cvičení jsou řešeny příklady navazující na teorii vysvětlovanou na přednáškách.
Osnova
Elektrický proud, magnetické pole,elektromagnetické pole.Částicová povaha elektromagnetického záření,vlnová povaha částic, kvantová mechanika.Optika. Fyzika pevných látek. Jaderná fyzika. Ionizující záření.
Osnova cvičení
Elektrický proud, magnetické pole,elektromagnetické pole.Částicová povaha elektromagnetického záření,vlnová povaha částic, kvantová mechanika.Optika. Fyzika pevných látek. Jaderná fyzika. Ionizující záření.
Literatura
Samek, Solar, Chren : Sbírka příkladů z fyziky II, Nakladatelství ČVUT Praha 2004
Požadavky
Podmínkou zápočtu je 75 % účast a úspěšné absolvování průběžných testů.
Klíčová slova
Elektrický proud, magnetické pole, elektromagnetické pole. Geometrická a vlnová optika. Černé těleso. Krystalografie.Atomové jádro. Radioaktivita. Ionizující záření.+
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 25.5.2024, 0:59 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)