česky  čs
english  en
Záření a jeho interakce s látkou (2026007)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:Schválen:03.11.1996
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:8Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Obecné zákonitosti průchodu ionizujícího záření látkou. Ionizační a radiační ztráty energie. Interakce záření gama s prostředím. Průchod neutronů, rozptyl, záchyt, jaderné reakce s neutrony. Zdroje ionizujícího záření. Detekce a dozimetrie ionizujícího záření.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)