česky  čs
english  en
Fyzika a moderní technologie (2026020)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:Schválen:24.04.2009
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Lasery : princip laseru, druhy laserů, laserová technika ve strojírenství. Piezoelektrický jev: princip, aplikace v technice, generace ultrazvuku, piezoelektrická čerpadla, nanoposuvy. Vakuová technika : vývěvy, měření nízkých tlaků. Tenké vrstvy : druhy, metody přípravy, aplikace ve strojírenství. Pokročilé metody technických měření: automatizované systémy sběru dat (ASSD) ve strojírenství, moderní čidla pro měření tlaků, teplot a průtoků, nejčastěji používaná HW rozhraní a aktuální SW řešení pro ASSD včetně distribuovaných a mobilních systému sběru dat.
Osnova
1. Charakteristika laserového záření, princip laserů, základní konstrukční prvky.
2. Druhy laserů a jejich uplatnění v technice.
3. Použití laserů ve strojírenství a strojírenské technologii.
4. Podstata piezoelektrického jevu,piezoelektr. materiály a jejich charakteristiky.
5. Aplikace piezoelektrického jevu v technice.
6. Metody získávání a měření nízkých tlaků.
7. Metody přípravy tenkých vrstev a povlaků
8. Vlastnosti povlaků aplikovaných ve strojírenství.
9. Základy technických měření v inženýrských aplikacích.
10. Nejistoty nebo chyby v technických měřeních.
11. Základy automatizovaných měřících systémů.
12. Nejčastěji používané základní typy senzorů v inženýrských měřeních.
13. Příprava projektu pro individuální měření v laboratoři.
Osnova cvičení
Základy práce s lasery, úpravy světelných svazků, aplikace piezoelektrického jevu, základy práce s vakuovými soustavami, depozice tenkých vrstev fyzikálními metodami, měření mechanických vlastností tenkých vrstev. Návrh a realizace měřicí soustavy pro měření teplot tlaků a průtoků.
Literatura
Vrbová M., Jelínková H., Gavrilov P., Úvod do laserové techniky, ČVUT Praha, 1998
Pátý L., Petr J., Vakuová technika, skriptum ČVUT, 1990
Kreidl M., Šmíd R., Technická diagnostika, BEN, 2006
NIST Technical Note 1297, 1994 Edition, (http://physics.nist.gov/Pubs/guidelines/TN1297/tn1297s.pdf)
Jenčík J.: Technická měření, ČVUT v Praze, 1991
Série článků v časopise AUTOMA: (2001, č. 7-8; č.10; č. 12; 2002, č. 4 a č. 5)
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=36107
Nováková D., Novák R., Základy měření a zpracování dat, ČVUT v Praze, 1999
Požadavky
Znalosti fyziky na úrovni předmětů Fyzika I a Fyzika II, základy práce s počítači.
Klíčová slova
Lasery, piezoelektrický jev, ultrazvuk, nanoposuvy, vakuová technika, vývěvy, PVD, základy inženýrských měření, nejistoty měření, automatizované systémy sběru dat (ASSD), seriové a GPIB rozhraní, CAN bus sběrnice, standardizovaný měřící software.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)