Fyzika I.A (202A026)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:FY1ASchválen:24.01.2017
Platí do: ??Rozsah:0P+0L
Semestr:Kredity:3
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Mechanika hmotného bodu, soustavy hmotných bodů, tuhého tělesa, pevného kontinua a tekutin. Kmity a vlnění.
Molekulová fyzika a termodynamika.
Fyzikální pole.
Osnova
1.Kinematika hmotného bodu.
2.Dynamika hmotného bodu.
3.Mechanika soustavy hmotných bodů.
4.Tuhé těleso.
5.Mechanika pevného kontinua.
6.Mechanika tekutin.
7.Kmity a vlnění.
8.Molekulová fyzika a termodynamika.
9.Fyzikální pole. Gravitační pole.
10.Elektrostatické pole.
11.Magnetické pole.
12.Elektromagnetická indukce.
Osnova cvičení
V laboratorním cvičení se procvičují přednášená témata formou měření vybraných úloh a počítání příkladů.
Literatura
Budinská, Ducháček, Kohout, Jílek. Fyzika I. ČVUT Praha, 2020
Samek, Vlčák. Sbírka příkladů z fyziky I. ČVUT Praha, 2017
Kohout, Laboratorní cvičení z fyziky. ČVUT Praha, 2010
Požadavky
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Podmínkou zápočtu je úspěšné absolvování všech laboratorních cvičení. Předmět si lze zapsat na úrovni beta i alfa.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.6.2024, 16:26 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)