česky  čs
english  en
Angličtina vyšší střední (2046072)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:AVZSApproved:30.05.1996
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:ZCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cílem je prohloubení jazykových dovedností s přihlédnutím k odbornému jazyku a obecné odborné terminologie. Porozumění standardnímu cizojazyčnému projevu a konverzace na témata z každodenního života - ve škole, v práci, ve volném čase, na středně pokročilé úrovni. rozšíření a prohloubení gramatiky. Úroveň A2 - B1.
Structure
Structure of tutorial
Gramatika: předpřítomný čas, vyjádření účelu
Konverzační okruhy: doplňování témat AZ, AN, studium na univerzitě, oblíbené činnosti
Odborná část: materiály a jejich vlastnosti, veličiny a jednotky
Literarture
D.Jirků, J.Dvořáková: English for Future Engineers, ČVUT, 2001, Unit 1 - 6
D.Jirků: English Grammar Intermediate, ČVUT, 1997
Doplňkové odborné texty
Requirements
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů
Keywords
studium na universitě, instrukce, materiály, vlastnosti materiálů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)