česky  čs
english  en
Ruština nižší střední (2046137)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:RNZSSchválen:27.10.1997
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.
Prohloubení znalostí odborného jazyka.
Osnova
Osnova cvičení
Gramatika: prohlubování správné výslovnosti a pravopisu, vybrané části deklinace jmen podstatných a přídavných, zájmen, číslovek a paradigmatiky sloves, spojovací výrazy
Konverzační okruhy: záliby, kultura, studium, orientace ve městě, dopravní prostředky
Odborná část: materiály, nástroje, jednoduchý popisLiteratura
Š. Pařízková: Ruština pro samouky,
lekce 11 - 15
Doplňkové odborné materiály Ústavu jazyků
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - 2 testy
Klíčová slova
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev, záliby,kultura, studium, město, dopravní prostředky, materiály, nástroje, popis
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)