česky  čs
english  en
Prezentace v německém jazyce (2046162)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:NPRApproved:25.05.2007
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Příprava ústních vystoupení na odborná témata v německém jazyce s případnou spoluprací s oborovými ústavy nebo odbory katedry.
Structure
Structure of tutorial
stručné teoretické základy správné prezentace
praktický nácvik mluvené prezentace
příprava prezentace v PowerPointu na zvolené téma
analýza prezentačních dovedností pomocí moderní audiovizuální techniky
Literarture
Emil Hierhold: Rétorika a prezentace
interní materiály ÚJ
individuální literatura dle konkrétního tématu
Requirements
Prezentace na vybrané téma.
Keywords
prezentace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)