česky  čs
english  en
Prezentace ve francouzském jazyce (2046163)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:FPRApproved:25.05.2007
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Příprava ústních vystoupení na odborná témata ve francouzštině s případnou spoluprací s oborovými ústavy nebo odbory katedry.
Structure
stručné teoretické základy správné prezentace
praktický nácvik mluvené prezentace
příprava prezentace na zvolené téma
analýza prezentačních dovedností pomocí moderní audiovizuální techniky
Literarture
Emil Hierhold: Rétorika a prezentace
interní materiály ÚJ
individuální literatura dle konkrétního tématu
Requirements
Prezentace na vybrané téma.
Keywords
prezentace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)