česky  čs
english  en
Metoda konečných prvků II. (2111035)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:07.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu jsou diskutována vybraná pokročilá témata z aplikace MKP v mechanice poddajných těles. Úlohy dynamiky, nelinearity, interakce, kontaktní úlohy.
Vyučující
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Letní 2021/2022
Osnova
• Přímá (implicitní a explicitní) integrace pohybových rovnic.
• Modální transformace.
• Modální syntéza, stacionární dynamika
• Nelineární systémy - příklad "průraz vzpěry"
• Tečná matice tuhosti, nelinární materiálové modely.
• Newton Raphsonovo iterační schéma
• Geometrická nelinearita v kontinuu míry napjatosti a deformace, energetická konjugovanost
• Geometrická nelinearita v kontinuu - linearizace - tečná matice tuhosti
• Nelineární materiálové modely
• Implementace plasticity kovů v MKP
• Ztráta stability v elastickém stavu.
• Modelování interakcí (Hertzův kontakt)
• Modelování interakcí v MKP
Literatura
• Bathe, K.J., Wilson, E.L.: Numerical methods in finite element analysis. Prentice--Hall, Inc., 1976
• Zienkiewicz, O. C.: The Finite Element Method in Engineering Science. McGraw--Hill, London, 1971
• Přednáškové fólie, záznamy přednášek (na WWW)
• Crisfield, M.A.: Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, Volume 1: Essentials. John Wiley and Sons Ltd.. 2000
Požadavky
Předmět navazuje na předmět Metoda konečných prvků I. Vyžaduje porozumění fyzikálním a matematickým základům a praktickým aspektům deformační varianty metody konečných prvků: princip virtuálních posuvů a princip minima celkové potenciální energie v kontinuu. Elementové (tvarové funkce, ekvivalentí uzlové síly, matice tuhosti) a globální (matice tuhosti, vektor uzlových sil) operátory MKP. Struktura dat v MKP. KInematické okrajové podmínky a zatížení. Základní dovednosti v práci s MKP.
Klíčová slova
MKP, řešení pohybových rovnic, nelineární MKP
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)