česky  čs
english  en
Mechanika kompozitních materiálů (2116006)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:09.11.1996
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:LKredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Úvod, analýza napjatosti a přetvoření ortotropní vrstvy kompozitu. Analýza napjatosti a přetvoření vícevrstvého kompozitu při základních způsobech zatížení. Porušení kompozitů. Lomová mechanika u kompozitních materiálů. Únava a životnost součástí z kompozitních materiálů. Experimentální vyšetřování napjatosti součástí z kompozitních materiálů.
Vyučující
doc. Ing. Tomáš Mareš Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. týden Částice,Vlákna, matrice. Fyzikální a mechanické vlastnosti. Výrobní procesy, konstruování.
2. týden Souřadnicové systémy, konstitutivní vztahy, anizotropie, ortotropie, izotropie. Příklady.
3. týden Mikromechanika vláknových a částicových kompozitů. Keramika. Nanokompozity. Biokompozity.
4. týden Makromechanika vláknových kompozitů, jednosměrné lamináty. napětí, deformace, transformace.
5. týden Porušování kompozitních materiálů. Neinteraktivní a interaktivní kritéria poušení laminy.
6. týden Lamináty, tkaniny. Klasická laminační teorie. Transformace napětí, deformace. Inž. moduly.
7. týden Experimentální analýza deformací a napjatosti, zkoušky pevnosti, životnosti. Normy.
8. týden Vliv koncentrátorů napětí. Spojování kompozitních materiálů a keramiky. Příklady aplikací.
9. týden Navíjené, tkané, 3D- kompozitní struktury. Způsoby porušování komp. konstrukcí.
10. týden Modelování kompozitních částí pomocí MKP. Desky, sendviče, 3D struktury. O|ptimalizace.
11. týden Vlivy prostředí (teploty, vlhkosti...). Únavová životnost a impaktní pevnost. Predikce, zkoušky.
12. týden Aplikace kompozitů v konstrukční praxi. Příklady. Ekonomie, ekologie, životní cyklus.
13. týden Monitorování poškozování za provozu, aktuální témata. Chytré konstrukce. Příklady aplikací..
Literatura
Laš, V.: Mechanika kompozitních materiálů. Skripta ZČU v Plzni, 2004.
Gay, D.- Hoa, S.V.-Tsai, S. W.: Composite materials. CRC Press LLC., 2000, ISBN 1-5716-084-6
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)