česky  čs
english  en
Technická plasticita a creep (2116020)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:10.07.1998
Valid until: ??Range:2P+0C
Semestr:LCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Rozbor napjatosti a deformace. Napěťové a deformační vztahy. Základní úlohy. Podmínky plasticity. Aplikace teorie na problémy technologické plasticity. Rovinná deformace a teorie kluzových čar. Experimentální metody v plasticitě.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)