česky  čs
english  en
Mechanika kontinua (2116022)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:09.11.2096
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Kinematika kontinua, konečné deformace, rotace a posuvy. Zákon zachování hmotnosti, prvá impulsová věta a princip energie. Lagrangeův a Almanciho tenzor deformace, tenzor rychlosti deformace, jeho objektivita. Prvý a druhý Piola-Kirchhoffův tenzor napětí a Jaumannův tenzor napětí. Formulace "update" pro geometricky nelineární úlohy. Konstituční rovnice prostého materiálu, newtonské kapaliny a některé aplikace v mechanice poddajných těles a prostředí.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)