česky  čs
english  en
Metoda konečných prvků II. (2116035)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:14.04.2004
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Navazuje na předmět 2116034 Metoda konečných prvků I. Řešení nelineárních úloh (podstata geometrické a fyzikální nelinearity a její zapracování do mechaniky poddajných těles, tečná matice tuhosti, Newton-Raphsonova přírůstková metoda, kritická zatížení a ztráta stability). Kontaktní úlohy. Nelineární konstitutivní modely (plasticita, hyperelasticita). Explicitní integrace pohybových rovnic.
Vyučující
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Letní 2021/2022
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)