česky  čs
english  en
Konstrukční optimalizace a návrh inteligentních konstrukcí (2116037)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:11.05.2006
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
1. Klasická mechanika: Newton x princip minima
2. Ritzova metoda
3. Galerkinova metoda
4. MKP
5. Optimalizace obecně
6. Maximalizace tuhosti
7. Minimum objemu
8. Vícekriteriální optimalizace
9. Nosník stálé pevnosti
10. Optimalizace kompozitů
11. Křivočaré souřadnice
12. Optimalizace topologie, tvaru a rozměrů
13. Smart structures, self healing
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)