česky  čs
english  en
Seminář z pružnosti a pevnosti I.(1.zápis) (2116051)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:05.04.2004
Platí do: ??Rozsah:0P+3C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Výpočet vnitřních účinků, napětí, deformací, deformační energie a přípustných zatížení při základních typech namáhání (tah, tlak, krut, ohyb, smyk) v případech staticky určitých i neurčitých. Kombinované namáhání. Tenkostěnné nádoby. Výpočet na únavu.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)