česky  čs
english  en
Patobiomechanika srdečněcévního systému (2116710)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:20.02.2013
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Patobiomechanika srdečněcévního systému zkoumá vzájemnou souvislost mezi mechanickým zatížením, mechanickýcm chováním a vznikem a vývojem patologických stavů srdce a cév
Osnova
1. týden: Kinematika konenčých defroamcí
2. týden: Tenzor napětí v různých konfiguracích
3. týden: Konstrukce konstitutivních rovnic
4. týden: Anizotropní chování nelineárního materiálu
5. týden: Anatomie a fyziologie srdce a cév
6. týden: Mechanické vlastnosti tepen a žil in vivo
7. týden: Mechanické vlastnosti cév ex vivo
8. týden: Mechanika srdce
9. týden: Ateroskleróza a její důsledky
10. týden: Aneuryzmata z pohledu mechaniky
11. týden: Principy a důsledky stárnutí
12. týden: Mechanobiologie remodelace cév
13. týden: Inženýrské aplikace pro terapii
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)