Hydro a termodynamika (2121047)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:HTSchválen:14.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je propojit teoretickou základnu studentů získanou v předmětech Mechanika tekutin a Termodynamika s aplikacemi v dané oblasti. Předmět rozšiřuje získané teoretické vědomosti, a to v souvislosti s konkrétními návrhy technických zařízení typu čerpadla, ventilátory, vrtule, motory apod. Předmět posouvá absolventy blíže k budoucí inženýrské praxi ve výzkumu a vývoji.
Vyučující
Ing. Michal Schmirler Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Michal Schmirler Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Michal Schmirler Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
Základní rovnice a zákony Mechaniky tekutin a Termodynamiky a jejich aplikace na základní úlohy.
Návrhy potrubních systémů a čerpadel. Základní funkční principy a návrhy čerpadel.
Ventilátory. Základní konstrukční uspořádání, konstrukční návrh axiálních a radiálních ventilátorů.
Letecké vrtule. Typy vrtulí, konstrukční možnosti. Metody návrhu leteckých vrtulí.
Pístové spalovací motory. Základní rozdělení, specifikace a odlišnosti, modelový výpočet (návrh) pístového spalovacího motoru.
Přístupy na základě Teorie podobnosti, podobnostní čísla, využití pro návrh a konstrukci strojů.
Analytické a numerické nástroje pro moderní přístup k navrhování strojů.
Možnosti a přístupy ověřování návrhových parametrů a dlouhodobého sledování stavu strojů a technických systémů.
Literatura
Ruban, A.I.: Fluid Dynamics, Oxford University Press, 2017, ISBN: 9780199681754.
Turton, R.K.: Rotodynamic Pump Design, Cambridge University Press, 2005, ISBN: 0521019621
McKenzie, A.B.: Axial Flow Fans and Compressors : Aerodynamic Design and Performance, Taylor & Francis Ltd, 1997, ISBN13 9780291398505
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 12.6.2024, 21:19 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)