česky  čs
english  en
Přenos tepla a hmoty (2123018)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:PTHSchválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět rozšiřuje poznatky získané v předmětu Termomechanika Alfa především v oblasti sdílení tepla. Pozornost je věnována složitějším případům (nestacionární, vícerozměrové problémy) i procesům, kdy sdílení tepla je doprovázeno současným přenosem hmoty (směšovací výměníky).
Vyučující
Ing. Pavel Sláma Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Jiří Polanský Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Pavel Sláma Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Jiří Polanský Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
• Přenos tepla - základní zákony a vztahy. Jednoduché a kombinované případy sdílení tepla.
• Vedení tepla. Souvislost mezi teplotním polem tepelným tokem. 1 D případy. Fourierův zákon.
• Fourierova a Fourierova - Kirchhoffova rovnice.
• Vícerozměrové případy sdílení tepla.
• Nestacionární vedení tepla.
• Sdílení tepla prouděním. Přestup tepla. Volná a nucená konvekce. Newtonův zákon.
• Zvláštní případy přestupu tepla. Využití analogie.
• Přestup tepla a teorie podobnosti. Podobnostní čísla a zákony. Kriteriální rovnice.
• Sdílení tepla zářením. Teplotní záření a jeho vlastnosti. Černé, bílé a šedé těleso.
• Základní případy sdílení tepla zářením. Metody řešení složitějších úloh.
• Kombinované případy sdílení tepla. Prostup tepla. Základní typy tepelných výměníků a jejich řešení.
• Základy přenosu hmoty. Základní zákony. Analogie.
• Řešení složitějších typů výměníků. Směšovací výměník. Regenerační výměník.
Literatura
Nožička J.: Sdílení tepla. Vydavatekství ČVUT, Praha 1997, ISBN 80-01-01599-8
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)