česky  čs
english  en
Bakalářská práce (2123999)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:BPSchválen:08.04.2022
Platí do: ??Rozsah:0P+8C+0L
Semestr:Kredity:10
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zakončením oborově orientované části studia. Odevzdaná práce je pak předmětem obhajoby v rámci SZZ konaných po splnění všech povinností daných studijním plánem. Bakalářská práce je vypracovávána pod vedením vedoucího bakalářské práce a konzultantů. Témata Bakalářské práce vycházejí z výzkumných a vývojových záměrů Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky.
Osnova
Osnova předmětu je individuální dle zadaného tématu a po dohodě studenta a vedoucího bakalářské práce. Předmět probíhá v individuálních týdenních konzultacích s vedoucím bakalářské práce.
Literatura
Studijní literaturu doporučí ad hoc vedoucí projektu dle zadaného tématu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)