česky  čs
english  en
Malé vodní turbíny (2126041)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:Approved:18.04.2008
Valid until: ??Range:2P+0C
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Předmět je určen posluchačům bakalářských i navazujících magisterských studijních programů. Cílem je seznámit zájemce z řad studentů s možnostmi a způsoby hospodárného využití místních zdrojů vodní energie (o výkonech do 10 MW) a dále s vlastnostmi, konstrukčním řešením, hlavními projekčními hledisky i základy provozu malých vodních turbín.
Teacher's
prof. Ing. Jan Melichar CSc.
Zimní 2018/2019
Structure
Vodní energie a její využívání. Uplatnění a význam malých vodních elektráren. Rozdělení malých vodních elektráren.
Hydroenergetický potenciál vodního toku Základní parametry hydroenergetického díla Rozdělení hydraulických strojů, začlenění turbín v oboru.
Rozdělení vodních turbín. Základní typy turbín (hlavní konstrukční součásti) a jejich bližší charakteristika.
Hlavní a přidružené parametry turbíny. Ztráty energie ve vodní elektrárně a v turbíně.
Eulerova energetická rovnice a její význam.
Měrné otáčky turbíny.
Ukázky konstrukčního provedení současných malých vodních turbín.
Vývojové tendence v konstrukci vodních turbín.
Principy hydraulického řešení Francisovy, Kaplanovy, Peltonovy a Bánkiho turbíny.
Volba optimálního typu turbíny pro danou lokalitu.
Structure of tutorial
Literarture
Melichar J.: Hydraulické a pneumatické strije, Část vodní turbíny. Skripta, strojní fakulta ČVUT Praha, Česká technika - nakladatelství, 2013, 146 s., ISBN 978-80-01-05283-9.
Requirements
Doporučuje se absolvování předmětu Mechanika tekutin, P, 212 1501, není však podmínkou.
Keywords
vodní energie, vodní turbína
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)