česky  čs
english  en
Vývoj techniky (2132029)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:VTSchválen:01.07.2022
Platí do: ??Rozsah:1P+0C+0L
Semestr:Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je studentům vyložit stručnou a přehlednou formou vývoj techniky a souvisejících věd od antiky po současnost s vizí do budoucnosti. Důraz je ale také položen na zprostředkování orientace v jednotlivých oborech strojnictví a objasnění základních principů, na kterých stojí používané stroje a metody, a které slouží jako základ pro postupný vývoj oboru. Výklad je složen z několika tematických celků mapujících zásadní milníky v rozvoji techniky. Výstupními znalostmi studentů by mělo být povědomí o historickém vývoji techniky a obecně platných principech činnosti strojů a postupů, kterými se technický vývoj realizuje vč. pochopení významu vedení technické dokumentace jako prostředku pro uchování a přenos objektivních informací o technických dílech.
Vyučující
Ing. Marek Štádler
Zimní 2023/2024
Ing. Marek Štádler
Zimní 2022/2023
Osnova
• Zpracování kovů: od prvopočátků metalurgie po moderní druhotné zpracování surovin; od ručních nástrojů k autonomním CNC strojům pro bezvýkresovou výrobu
• Plasty: od nadšení po střízlivění a hledání prostředků pro recyklaci a likvidaci
• Energetika: od malých lokálních zdrojů, přes centralizované systémy zpět k malým lokálním zdrojům
• Pohon strojů: od využití přírodních sil přes pístové stroje k moderním pohonným jednotkám
• Historie techniky: od starověku přes první po čtvrtou průmyslovou revoluci a dál
• Omyly a chyby jako zdroj poznání a rozvoje
• Inženýrský experiment a zásady pro systematický rozvoj produktu a oboru
Literatura
Zeithammer, Karel. Vývoj techniky. Vyd. 3. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 315 s. ISBN 80-01-02836-4.
Elektronické podklady pro předmět Vývoj techniky. MOODLE, ČVUT v Praze, 2022 nebo novější.
Klíčová slova
Vývoj techniky, hornictví, metalurgie železa, hnací stroje, doprava, výrobní stroje,
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)