česky  čs
english  en
Projekt III. (2132110)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:PRO3Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+5C
Semestr:ZKredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Samostatná práce studenta na zadání odpovídajícímu jedné ze 4 specializací studijního programu. Výuka se skládá ze dvou částí: společná část má formu seminářů a individuální je vedena konzultační formou s vedoucím projektu, resp. dalšími vyučujícími.
Osnova
Literatura
Studijní literatura je určována individuálně podle pokynů vedoucích jednotlivých projektů. Pro sdílení obecnějších informací a studijních pomůcek se používá server studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium
Klíčová slova
konstrukce; rešerše; návrh; catia; MKP
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)