česky  čs
english  en
Oborový projekt I. (2132121)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:OP1Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:Credits:2
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
V předmětu se začíná pracovat na Bakalářské práci. Proto je dobré, mít vybrané téma BP na Ústavu konstruování a částí strojů (https://www.fs.cvut.cz/ustavy/sekce-ustav-konstruovani-a-casti-stroju/ustav-konstruovani-a-casti-stroju-12113/vyuka-12113/temata-praci-12113/bakalarske-12113/)
Řeší se rešerše a konstrukční problematika.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
projekt; BP; konstrukce; návrh
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)