Oborový projekt I. (2132121)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:OP1Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu se začíná pracovat na Bakalářské práci. Proto je dobré, mít vybrané téma BP na Ústavu konstruování a částí strojů (https://www.fs.cvut.cz/ustavy/sekce-ustav-konstruovani-a-casti-stroju/ustav-konstruovani-a-casti-stroju-12113/vyuka-12113/temata-praci-12113/bakalarske-12113/)
Řeší se rešerše a konstrukční problematika.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
projekt; BP; konstrukce; návrh
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 10.8.2020, 13:06 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)