česky  čs
english  en
Konstrukční cvičení (2133025)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:KCSchválen:16.04.2012
Platí do: ??Rozsah:0P+4C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Konstrukční návrhy, konstrukční výpočty a jejich aplikace u ozubených převodů, os a hřídelů, valivých a kluzných ložisek, hřídelových spojek.


Osnova
Osnova cvičení
1) Podklady TZSI
2) Podklady STR-KPP
3) Podklady STR-IAT, TŽP, EPT
Literatura
*Švec, V.: Části a mechanismy strojů. Spoje a spojovací součásti. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002, 2008
*Švec, V.: Části a mechanismy strojů. Mechanické převody. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003
*Jančík, L.; Zýma, J.: Části a mechanismy strojů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004
*Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6, Části strojů, 1. svazek. Praha: SNTL, 1989
*Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6. Části strojů, 2. svazek. Praha: SNTL, 1990
*Moravec, V.: Konstrukce strojů a zařízení II. Čelní ozubená kola. Ostrava: Montanex a.s., 2001
*Neckářová, J.; Doskočil, L.: Potrubí a armatury. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1978
*Kugl, O. a kol.: Projekt - III. ročník. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005


Požadavky
Zápočet:
- pravidelná docházka na cvičení, průběžná aktivní činnost na cvičeních,
- vypracování a odevzdání zadaných konstrukčních úloh v souladu s požadavky na ně kladenými a v souladu s harmonogramem cvičení.
Klíčová slova
převodové mechanismy, hřídele, ložiska, spojky, řemenové převody, řetězové převody, únosnost, životnost, spolehlivost, SEPS (aplikace)
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)