česky  čs
english  en
Kurz technické indonéštiny II. (2144062)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:05.01.2011
Valid until: ??Range:1P+2C
Semestr:LCredits:3
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Základy indonéštiny jako příprava pro výměnné studijní pobyty v Indonésii
Structure
Gramatika: slovesa přechodná a nepřechodná, kausativa, rozkazovací způsob, trpný rod, odvozování substantiv.
Odborná terminologie: názvy a popisy konstrukčních prvků, strojů a technologických postupů.
Structure of tutorial
Konversační okruhy: přednes odborného textu, odborná diskuze, základy indonéské kultury a dějin.
Literarture
Requirements
Předpokládá se jeden až dva semestry studia na Institut Technology Bandung.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)