Kurz technické indonéštiny II. (2144062)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:05.01.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:LKredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základy indonéštiny jako příprava pro výměnné studijní pobyty v Indonésii
Osnova
Gramatika: slovesa přechodná a nepřechodná, kausativa, rozkazovací způsob, trpný rod, odvozování substantiv.
Odborná terminologie: názvy a popisy konstrukčních prvků, strojů a technologických postupů.
Osnova cvičení
Konversační okruhy: přednes odborného textu, odborná diskuze, základy indonéské kultury a dějin.
Literatura
Požadavky
Předpokládá se jeden až dva semestry studia na Institut Technology Bandung.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 15.6.2024, 15:30 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)