česky  čs
english  en
Seminář "Elektrické obvody a elektronika" (2146046)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:05.01.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Řešení příkladů - analýza DC/AC obvodů. Obvody v přechodovém stavu. Aplikace polovodičů. Tranzistorový zesilovač. Aplikace operačních zesilovačů. Číslicové obvody.
Osnova
1. Aplikace bezpečnostních předpisů při elektrické instalaci a ochrana před nebezpečným dotykovým napětí
2. Využití přechodových jevů pro časové zpoždění, pro integrační a derivační zesilovače
3. Návrh a dimenzování stabilizovaného zdroje pro konkrétní aplikaci
4. Výpočet dvoustupňového zesilovače, ovlivnění amplitudové frekvenční charakteristiky, emitorový sledovač
5. Operační zesilovače, zpětné vazby, aplikace v lineárních i nelineárních obvodech
6. Sekvenční obvody, paměti, posuvné registry, čitače vpřed i vzad
7. Příklady aplikací mikropočítače
Osnova cvičení
1. Aplikace bezpečnostních předpisů při elektrické instalaci a ochrana před nebezpečným dotykovým napětí
2. Využití přechodových jevů pro časové zpoždění, pro integrační a derivační zesilovače
3. Návrh a dimenzování stabilizovaného zdroje pro konkrétní aplikaci
4. Výpočet dvoustupňového zesilovače, ovlivnění amplitudové frekvenční charakteristiky, emitorový sledovač
5. Operační zesilovače, zpětné vazby, aplikace v lineárních i nelineárních obvodech
6. Sekvenční obvody, paměti, posuvné registry, čitače vpřed i vzad
7. Příklady aplikací mikropočítače
Literatura
Uhlíř I. Elektrické obvody a elektronika, skriptum ČVUT, 2008,ISBN 978-80-01-03932-8
Požadavky
Znalosti odpovídající předmětu 2141504
Klíčová slova
Analýza elektrických obvodů, elektronika, polovodiče, zesilovač
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)