česky  čs
english  en
Parní a plynové turbíny pro JEZ (2151005)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Rozdělení parních turbín (kondenzační, protitlaké, odběrové). Princip práce stupně turbíny. Stupeň s krátkou a dlouhou lopatkou. Obvodová a termodynamická účinnost stupně. Návrh vícestupňové parní turbíny. Regulace výkonu parních turbín. Kondenzace a chlazení. Plynové turbíny. Regulace.
Vyučující
prof. Ing. Michal Kolovratník CSc.
Zimní 2023/2024
prof. Ing. Michal Kolovratník CSc.
Zimní 2022/2023
prof. Ing. Michal Kolovratník CSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Úvod: Vysvětlení zaměření, významu a obsahu studia.
2. Parní turbíny: Rozdělení parních turbín, kondenzační parní turbína, protitlaková parní turbína, kondenzační parní turbína s regulovaným odběrem páry.
3. Princip práce stupně parní turbíny.
4. Rovnotlaký stupeň, rychlostní stupeň, přetlakový stupeň. Ztráty stupně parní turbíny, vnitřní termodynamická účinnost stupně parní turbíny.
5. Výpočet průtoku labyrintovou ucpávkou.Regulace parních turbín. Návrh vícestupňové parní turbíny.
6. Kondenzace a chlazení parních turbín: Vliv průtoku a teploty chladicí vody, velikosti teplosměnné plochy a nekondenzujících plynů na tlak v kondenzátoru. Pomocná zařízení kondenzace.
7. Chladicí věže, princip činnosti. Vzduchová a směšovací kondenzace.
8. Návrh stupně s dlouhými lopatkami: Rovnice radiální rovnováhy. Zákony zborcení.
9. Optimální rychlostní poměr u stupně s reakcí. Návrh stupně s dlouhou lopatkou.
10. Nenávrhové provozní režimy parních turbín: Stodolova rovnice.
11. Porovnávací účinnost. Přepočet expanzní čáry
12. Plynové turbíny: Výpočet reálného oběhu plynové turbíny.
13. Nenávrhové provozní režimy plynové turbíny. Regulace plynových turbín.
Osnova cvičení
S využitím výpočetní laboratoře studenti individuálně realizují návrh rovnotlakého a přetlakového turbínového stupně,
návrh lopatkového plánu vícestupňové turbíny,
výpočet oběhu plynové turbíny.
Součástí cvičení je seznámení s konstrukčním řešením vybraných parních a plynových turbín.

Literatura
Ambrož J.: Parní turbíny a kondenzace. Skripta ČVUT, 1984.
Ščeglajev A.V.: Parní turbíny, 1. a 2. svazek. SNTL Praha 1983.
Cohen H., Rogers G.F.C., Saravanamuttoo H.I.H.: Gas Turbine Theory. 3. vydání, Longman Scientific, 1987.

data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)