česky  čs
english  en
Spalování a kotle (2151010)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:07.06.2002
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět rozšiřuje poznatky získané při výuce předmětu Spalovací zařízení a kotle, jeho dřívější absolvování však není podmínkou. Jsou probírány základní principy spalování paliv v průmyslových ohništích a koncepční řešení spalovacích zařízení a kotlů včetně jejich pomocných zařízení.
Osnova
Paliva, dokonalé a nedokonalé spalování.
Statika hoření.
Dynamika hoření.
Emise při spalování.
Rozdělení kotlů, konstrukční řešení, typy ohnišť
Příprava paliva před spalováním, sušení.
Spalovací zařízení, rošty. hořáky
Návrh ohniště
Výpočet sdílení tepla ve výhřevných plochách kotle
Fluidní kotle
Kotle na odpadní teplo a pro PPE
Pomocná zařízení kotle ? ventilátory, čerpadla, zařízení pro čištění spalin
Úprava vody
Osnova cvičení
Paliva, dokonalé a nedokonalé spalování.
Statika hoření.
Dynamika hoření.
Emise při spalování.
Rozdělení kotlů, konstrukční řešení, typy ohnišť
Příprava paliva před spalováním, sušení.
Spalovací zařízení, rošty. hořáky
Návrh ohniště
Výpočet sdílení tepla ve výhřevných plochách kotle
Fluidní kotle
Kotle na odpadní teplo a pro PPE
Pomocná zařízení kotle ? ventilátory, čerpadla, zařízení pro čištění spalin
Úprava vody
Literatura
? Černý V., Janeba B., Teyssler J.: Parní kotle. SNTL 1983
? Dlouhý T.: Výpočty kotlů a spalinových výměníků. Skriptum ČVUT 2006
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)