česky  čs
english  en
Teplárenství (2151021)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:02.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět poskytuje přehled o způsobech zajištění potřeby tepla pro bytovou a komunální sféru s důrazem na kominovanou výrobu elektřiny a tepla. Jsou probírany základní typy energetických zdrojů a možnosti jejich uplatnění. Pozornost je věnována též problematice návrhu a provozu tepelných soustav.
Osnova
? Úvod do teplárenství
? Zásobování teplem, celková spotřeba tepla, diagramy, ztráty
? Výtopny, typy kotlů pro výtopny
? Parní teplárny, typy teplárenských kotlů a turbín, teplárenský součinitel, spolehlivost tepláren
? Teplárny s plynovými turbínami a plynovými spalovacími motory
? Zdroje s palivovými články a tepelnými čerpadly
? Rozvod tepla, tepelné potrubní sítě, volba teplonosné látky, tlakový diagram horkovodní sítě
? Dimenzování průměru potrubí
? Výpočet tepelných ztráty primárních rozvodů tepla
? Teplotní roztažnost potrubí, kompenzátory, pevnostní dimenzování uložení
? Předávací stanice, způsoby připojení odběratelů tepla
? Regulace provozu teplárenských soustav
? Perspektivy kombinované výroby elektřiny a tepla
Osnova cvičení
? Úvod do teplárenství
? Zásobování teplem, celková spotřeba tepla, diagramy, ztráty
? Výtopny, typy kotlů pro výtopny
? Parní teplárny, typy teplárenských kotlů a turbín, teplárenský součinitel, spolehlivost tepláren
? Teplárny s plynovými turbínami a plynovými spalovacími motory
? Zdroje s palivovými články a tepelnými čerpadly
? Rozvod tepla, tepelné potrubní sítě, volba teplonosné látky, tlakový diagram horkovodní sítě
? Dimenzování průměru potrubí
? Výpočet tepelných ztráty primárních rozvodů tepla
? Teplotní roztažnost potrubí, kompenzátory, pevnostní dimenzování uložení
? Předávací stanice, způsoby připojení odběratelů tepla
? Regulace provozu teplárenských soustav
? Perspektivy kombinované výroby elektřiny a tepla
Literatura
Kadrnožka J., Ochrana B.: Teplárenství. Akademiské nakladatelství CERM Brno 2001
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)