česky  čs
english  en
Parní a plynové turbíny (2151037)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:07.06.2002
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Rozdělení parních turbín (kondenzační, protitlaké, odběrové). Princip práce stupně turbíny. Stupeň s krátkou a dlouhou lopatkou. Obvodová a termodynamická účinnost stupně. Návrh vícestupňové parní turbíny. Regulace výkonu parních turbín. Kondenzace a chlazení. Plynové turbíny. Regulace. Nenávrhové provozní režimy parních a plynových turbín.
Osnova
Rozdělení parních turbín (kondenzační, protitlaké, odběrové). Princip práce stupně turbíny. Stupeň s krátkou a dlouhou lopatkou. Obvodová a termodynamická účinnost stupně. Návrh vícestupňové parní turbíny. Regulace výkonu parních turbín. Kondenzace a chlazení. Plynové turbíny. Regulace.

Osnova cvičení
? 1. týden Úvod - vysvětlení zaměření, významu a obsahu studia.
? 2. týden Parní turbíny: Rozdělení parních turbín, kondenzační parní turbína, protitlaková parní turbína, kondenzační parní turbína s regulovaným odběrem páry.
? 3. týden Princip práce stupně parní turbíny.
? 4. týden Rovnotlaký stupeň, rychlostní stupeň, přetlakový stupeň. Ztráty stupně parní turbíny, vnitřní termodynamická účinnost stupně parní turbíny.
? 5. týden Výpočet průtoku labyrintovou ucpávkou.Regulace parních turbín. Návrh vícestupňové parní turbíny.
? 6. týden Kondenzace a chlazení parních turbín: Vliv průtoku a teploty chladicí vody, velikosti teplosměnné plochy a nekondenzujících plynů na tlak v kondenzátoru. Pomocná zařízení kondenzace.
? 7. týden Chladicí věže, princip činnosti. Vzduchová a směšovací kondenzace.
? 8. týden Návrh stupně s dlouhými lopatkami: Rovnice radiální rovnováhy. Zákony zborcení.
? 9. týden Optimální rychlostní poměr u stupně s reakcí. Návrh stupně s dlouhou lopatkou.
? 10. týden Nenávrhové provozní režimy parních turbín: Stodolova rovnice.
? 11. týden Porovnávací účinnost. Přepočet expanzní čáry.
? 12. týden Plynové turbíny: Výpočet reálného oběhu plynové turbíny.
? 13. týden Nenávrhové provozní režimy plynové turbíny. Regulace plynových turbín.

Literatura
? Ambrož J.: Parní turbíny a kondenzace. Skripta ČVUT, 1984.
? Ščeglajev A.V.: Parní turbíny, 1. a 2. svazek. SNTL Praha 1983.
? Cohen H., Rogers G.F., Saravanamuttoo H.I.H.: Gas Turbine Theory. 3. vydání, Longman Scientific, 1987.

data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)