česky  čs
english  en
Energetika (2151046)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:10.11.1996
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:8Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Úvod - energetické problémy lidstva. Energetika jako vědní obor a odvětví národního hospodářství. zdroje a potřeby energie. Základní zákony energetických přeměn. Parní a plynové oběhy elektráren a tepláren. kombinovaná výměna tepla a elektřiny. Obnovitelné a netradiční zdroje energie. Společenské, ekonomické a ekologické aspekty energetiky:(Pro oborové studium Ekotechnika)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)