česky  čs
english  en
Pokročilé energetické systémy (2151059)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:09.06.2003
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Současný stav vývoje a užití moderních energetických technologií. Moderní uhelné bloky. Volba optimálních admisních parametrů páry. Plynové turbíny v energetice. Paroplynové elektrárny a teplárny. Atmosférické fluidní spalování. Tlakové spalování uhlí. Moderní technologie energetického využití uhlí. Pokročilé energetické jaderné reaktory.
Structure
Bez energie není život. ZPE objasňují důvody, postupy a důsledky přeměn energie ze zdrojů k aplikacím.
Structure of tutorial
? 1. Současný stav vývoje a užití moderních energetických technologií
? 2. Moderní uhelné bloky
? 3. Volba optimálních admisních parametrů páry
? 4. Výhled - ultrakritické parní bloky
? 5. Paroplynové elektrárny a teplárny
? 6. Parní kotle moderních energetických bloků
? 7. Atmosférické fluidní spalování uhlí
? 8. Tlakové spalování a zplyňování uhlí
? 9. Současné trendy v oblasti vývoje energetického využití jaderné energie
? 10. Jaderná fúze a prognózy jejího dalšího vývoje
? 11. Systémy pro decentralizovanou energetiku
? 12. Moderní systémy pro konverzi OZE
? 13. Systémy s maximální účinností
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)