česky  čs
english  en
Zdroje a přeměny energie (2151076)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:07.06.2002
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Formy a transformace energie. Zásoby, zálohy a spotřeba energie. Spalování fosilních paliv a jeho ekologické důsledky. Tepelné oběhy - termická účinnost. Oběh Carnotův. Porovnávací oběh Rankine-Clausiův. Parní turbíny, termodynamická účinnost. Elektrárny a teplárny. Tepelné oběhy spalovacích motorů - Ottův, Dieselův a Sabatův oběh. Tepelné oběhy plynových turbín. Jaderná energie, štěpení a syntéza. Jaderné reaktory. Chlazení a chladicí oběhy. Alternativní zdroje: energie vodních toků, oceánů, slunce, větru a geotermální. Přímé přeměny tepla, energie záření a chemické na elektřinu.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)