česky  čs
english  en
Řízení a automatizace energetických zařízení (2151080)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:09.06.2003
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní pojmy ASŘ energetických zařízení. Automatizační prostředky v energetice. Základní vlastnosti řídicích a regulačních obvodů. Základní pojmy teorie dynamiky soustav. Struktura systému řízení energetických bloků - zabezpečovací systém bloku, automatické řízení a regulace provozu energetických zařízení. Dynamika parního kotle, turbíny, energetických soustav. Stabilita regulovaných soustav. Regulace výkonu a napájení parních kotlů. Regulace tepelných turbín. Regulace elektrárenských bloků a energetických soustav.
Osnova
? 1. týden - Základní pojmy ASŘ energetických zařízení.
? 2. týden - Automatizační prostředky v energetice.
? 3. týden - Základní vlastnosti řídicích a regulačních obvodů.
? 4. týden - Základní pojmy teorie dynamiky soustav.
? 5. týden - Struktura systému řízení energetických bloků ? zabezpečovací systém bloku, automatické řízení a regulace provozu energetických zařízení.
? 6. týden - Binární řízení - zásady tvorby sekvenčních a kombinačních automatů pro řízení technologie energetických zařízení a jejich struktura.
? 7. týden - Jednoparametrové regulace ve struktuře řízení elektrárenských bloků
? 8. týden - Víceparametrové regulace ve struktuře řízení elektrárenských bloků
? 9. týden - Regulace napájení a výkonu parních kotlů
? 10. týden - Regulace tepelných turbin
? 11. týden - Regulace elektrárenských bloků - regulace tlaku admisní páry a elektrického výkonu bloku
? 12. týden - Ostrovní provoz bloku, řízení elektrizační soustavy.
? 13. týden - Regulace teplárenské soustavy.
Osnova cvičení
? 1. týden - Základní pojmy ASŘ energetických zařízení.
? 2. týden - Automatizační prostředky v energetice.
? 3. týden - Základní vlastnosti řídicích a regulačních obvodů.
? 4. týden - Základní pojmy teorie dynamiky soustav.
? 5. týden - Struktura systému řízení energetických bloků ? zabezpečovací systém bloku, automatické řízení a regulace provozu energetických zařízení.
? 6. týden - Binární řízení - zásady tvorby sekvenčních a kombinačních automatů pro řízení technologie energetických zařízení a jejich struktura.
? 7. týden - Jednoparametrové regulace ve struktuře řízení elektrárenských bloků
? 8. týden - Víceparametrové regulace ve struktuře řízení elektrárenských bloků
? 9. týden - Regulace napájení a výkonu parních kotlů
? 10. týden - Regulace tepelných turbin
? 11. týden - Regulace elektrárenských bloků - regulace tlaku admisní páry a elektrického výkonu bloku
? 12. týden - Ostrovní provoz bloku, řízení elektrizační soustavy.
? 13. týden - Regulace teplárenské soustavy.
Literatura
? Vilimec, L.: Stavba kotlů V - Řízení a regulace energetických zařízení, Skripta VŠB-TU Ostrava, 2008
? Karták, J.: Řízení a automatizace energetických zařízení. Skripta ČVUT, Praha 1992


data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)