česky  čs
english  en
Projektování a ekonomika energetických zařízení (2151081)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:06.12.2010
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:10Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Základní fáze investiční a projektové činnosti. Metodika projektování energetických výroben. Základní ekonomické principy (časová hodnota peněz, aktualizace, reprodukce, odepisování, výpočet toku hotovosti). Členění zisku a výrobních nákladů v energetice. Technicko-ekonomická efektivnost projekčních variant. Kriteria technicko-ekonomické efektivnosti (NPV, IRR, návratnost) a jejich aplikace při hodnocení projektů. Výběr optimálního řešení, citlivostní a riziková analýza. Základní otázky projektování elektráren (lokalizace, optimální velikost výkonu). Optimalizace parametrů klasických a jaderných elektráren.. Metodika posuzování vlivu na živostí prostředí (EIA). Externality energetiky.
Teacher's
doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.
Zimní 2019/2020
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)