česky  čs
english  en
Provoz energetických zařízení (2151082)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:09.06.2003
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Informace o přejímce energetických zařízení po montáži, provedení záručního měření a prokazování splnění garantovaných hodnot. Provoz energetického bloku jako celku. Způsoby najíždění a odstavování bloku a jednotlivých zařízení, výběr kritických míst a výpočet přídavných teplotových pnutí, způsoby řízení bloku. Specifikace vstupních dat pro hodnocení provozní spolehlivosti a pro technickou diagnostiku vybraných zařízení. Metodika bilancování a hodnocení provozní ekonomie a ekologie. Vedení nezbytné provozní dokumentace.
Osnova
Předmět rozvíji zejména základní znalosti z Fyzky a Termomechanky (úroveň alfa) do aplikací energetiky pro průmyslové podniky včetně efektivní výroby a užití tepla , elektrické energie a tlakového vzduchu.
Osnova cvičení
? Postupy a náplň prací při přejímce energetických zařízení po montáži.
? Komplexní vyzkoušení před předáním zařízení, zkušební provoz, provedení záručního měření a prokazování splnění garantovaných hodnot.
? Provoz energetického bloku jako celku.
? Způsoby najíždění a odstavování bloku.
? Přídavná teplotní namáhání, výběr kritických míst a optimalizace provozních režimů pro dodržení přípustného čerpání životnosti zařízení.
? Možné poruchové stavy.
? Využívání účinné technologické diagnostiky.
? Metodika bilancování provozní ekonomie.
? Hodnocení provozní ekologie.
? Provoz jaderných energetických zařízení.
? Specifika provozu JE.
? Kriteria jaderné bezpečnosti.
? Vedení nezbytné provozní dokumentace.
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)