česky  čs
english  en
Stavba kotlů (2151084)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:11.05.2006
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní typy kotlů, konstrukční varianty. Příprava paliva před spalováním - mletí a sušení pevných paliv, energetická bilance. Vliv parametrů páry a vlastností pevných paliv na konstrukci kotlů - vliv výhřevnosti, obsahu vody, popela, prchavé hořlaviny, chloru a dusíku. Postup při projekčním návrhu kotle. Kotle pro energetické bloky - podkritické, nadkritické fluidní. Vývojové trendy moderních kotlů - možnosti pro zvýšení účinnosti kotlů. Materiály pro stavbu kotlů. Pomocná zařízení kotlů - dopravní trasy, ventilátory, odlučovače úletu.
Osnova
Předmět rozšiřuje poznatky získané při výuce předmětu Spalování a kotle. Jsou probírana základní pravidla, která je nutné repektovat při návrhu kotlů. Vysvětlen je metodický postup návrhu kotle a jeho jednotlivých prvků.
Osnova cvičení
? Základní pojmy a koncepce.
? Obecné zásady navrhování kotlů
? Vliv výhřevnosti paliva, obsahu vody a popela na řešení kotle
? Vliv obsahu prchavé hořlaviny a síry v palivu na řešení kotle
? Vliv obsahu dusíku a chloru v palivu na řešení kotle
? Vliv parametrů páry na koncepci kotle
? Tepelné schéma kotle a řazení výhřevných ploch
? Návrh koncepce spalovacího zařízení
? Řešení výparníku, parní buben
? Konstrukční řešení přehříváků, ohříváků vody a vzduchu
? Hydraulický a aerodynamický výpočet kotle
? Konstrukční materiály pro stavbu kotlů.
? Nové trendy v konstrukci kotlů.
Literatura
? Černý V., Janeba B., Teyssler J.: Parní kotle. SNTL 1983
? Dlouhý T.: Výpočty kotlů a spalinových výměníků. Skriptum ČVUT 2006

data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)