česky  čs
english  en
Teplárenství (2151086)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:09.06.2003
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:9Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Úvod do teplárenství. Zásobování teplem, celková spotřeba tepla, diagramy, ztráty. Výtopny, typy kotlů pro výtopny. Parní teplárny, typy teplárenských kotlů a turbín, teplárenský součinitel, spolehlivost tepláren. Teplárny s plynovými turbínami a plynovými spalovacími motory. Zdroje s palivovými články a tepelnými čerpadly. Rozvod tepla, tepelné potrubní sítě, volba teplonosné látky, tlakový diagram horkovodní sítě. Dimenzování průměru potrubí. Výpočet tepelných ztráty primárních rozvodů tepla. Teplotní roztažnost potrubí, kompenzátory, pevnostní dimenzování uložení. Předávací stanice, způsoby připojení odběratelů tepla. Regulace provozu teplárenských soustav. Akumulace tepla, typy akumulátorů.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)