česky  čs
english  en
Biomasa a obnovitelné zdroje energie (2151094)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:02.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je přibližně z 1/3 věnovaný přehledu využívaných technologií obnovitelných zdrojů energie (vodní, větrná, solární, geotermální energie) a ze 2/3 biomase. Tato část je zaměřena na původ, vznik, vlastnosti a technologie jejího energetického využití.
Osnova
Náplň výuky je rozdělena do následujících částí:
- úvod do obnovitelných zdrojů energie, statistika, principy
- vodní energie
- větrná energie
- solární a geotermální energie
- biomasa obecně
- biomasa jako palivo
- spalování biomasy
- zplyňování biomasy
- výroba kapalných paliv z biomasy (pyrolýza, oleje, MEŘO, etanol)
- bioplyn
Osnova cvičení
Individuální projekty a jejich prezentace
Literatura
Pro předmět není specifický literární zdroj. Veškeré studijní materiály budou poskytnuty na přednáškách.
Požadavky
Znalosti z termodynamiky (fyzikální chemie), mechaniky tekutin, chemie na úrovni absolvovaného bakalářského studia.
Klíčová slova
biomasa;obnovitlené zdroje energie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)