česky  čs
english  en
Jaderná energetika (2151095)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:JESchválen:02.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět navazuje a rozšiřuje vědomosti
? Základy jaderné fyziky I
? Základy jaderné fyziky II
? Vývin a odvod tepla z reaktoru
? Provoz a řízení reaktoru
? Materiály aktivní zóny I
? Materiály aktivní zóny II
? Základní typy energetických reaktorů I
? Základní typy energetických reaktorů II
? Perspektivní typy energetických reaktorů
? Palivový cyklus
? Reaktorové radioaktivní odpady
? Bezpečnost jaderných reaktorů
? Jaderná energetika a životní prostředí
Vyučující
doc. Ing. Pavel Zácha Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Pavel Zácha Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Pavel Zácha Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Předmět navazuje a rozšiřuje vědomosti
? Základy jaderné fyziky I
? Základy jaderné fyziky II
? Vývin a odvod tepla z reaktoru
? Provoz a řízení reaktoru
? Materiály aktivní zóny I
? Materiály aktivní zóny II
? Základní typy energetických reaktorů I
? Základní typy energetických reaktorů II
? Perspektivní typy energetických reaktorů
? Palivový cyklus
? Reaktorové radioaktivní odpady
? Bezpečnost jaderných reaktorů
? Jaderná energetika a životní prostředí
Osnova cvičení
Předmět navazuje a rozšiřuje vědomosti
? Základy jaderné fyziky I
? Základy jaderné fyziky II
? Vývin a odvod tepla z reaktoru
? Provoz a řízení reaktoru
? Materiály aktivní zóny I
? Materiály aktivní zóny II
? Základní typy energetických reaktorů I
? Základní typy energetických reaktorů II
? Perspektivní typy energetických reaktorů
? Palivový cyklus
? Reaktorové radioaktivní odpady
? Bezpečnost jaderných reaktorů
? Jaderná energetika a životní prostředí
Literatura
? F. Klik, J. Daliba: Jaderná energetika, ČVUT v Praze
? F. Hezoučký, P. Kaňovský, J. Naňo: Základy teorie provozních režimů jaderných elektráren s tlakovodními reaktory, ČVUT v Praze
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)