česky  čs
english  en
Termohydraulika jaderných reaktorů (2151108)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:02.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základy termohydraulického návrhu jaderného reaktoru
Osnova
? 1. týden - vývin tepla v jaderných reaktorech
? 2. týden - nestacionární vývin tepla v jaderných reaktorech
? 3. týden - přenos tepla v jaderném palivu
? 4. týden - změny v jaderném palivu za provozu
? 5. týden - mechanika jednofázového proudění
? 6. týden - přestup tepla jednofázového proudění
? 7. týden - dvoufázové proudění
? 8. týden - mechanika dvoufázového prodění
? 9. týden - přestup tepla dvoufázovéhoproudění
? 10. týden - krize varu
? 11. týden - teorie horkého kanálu
? 12. týden - termohydraulický výpočet jaderného reaktoru
? 13. týden - přechodové procesy v jaderných reaktorech
Osnova cvičení
? 1. týden - vývin tepla v jaderných reaktorech
? 2. týden - nestacionární vývin tepla v jaderných reaktorech
? 3. týden - přenos tepla v jaderném palivu
? 4. týden - změny v jaderném palivu za provozu
? 5. týden - mechanika jednofázového proudění
? 6. týden - přestup tepla jednofázového proudění
? 7. týden - dvoufázové proudění
? 8. týden - mechanika dvoufázového prodění
? 9. týden - přestup tepla dvoufázovéhoproudění
? 10. týden - krize varu
? 11. týden - teorie horkého kanálu
? 12. týden - termohydraulický výpočet jaderného reaktoru
? 13. týden - přechodové procesy v jaderných reaktorech
Literatura
? Heřmanský , Termo-mechanika jaderných reaktorů, Academia Praha, 1986
? Todreas, Kazimi, Nuclear Systems I, Taylor and Francis, 1993
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)