česky  čs
english  en
Dynamika a provozní fyzika (2151113)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:28.04.2010
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět se zabývá jak dynamikou jaderného reaktoru, tak také provozními stavy reaktoru. Součástí předmětu je praktické měření na jaderném reaktoru LR-0 a také návrh vlastní palivové vsázky do reaktoru VVER 440.
Teacher's
Ing. Jan Prehradný Ph.D.
Letní 2022/2023
Structure
Sylabus předmětu:
1. Kinetika reaktorů, zpožděné neutrony, perioda reaktorů, rovnice kinetiky.
2. Koeficienty reaktivity pro různá reaktorová uspořádání.
3. Teplotní koeficienty, teplotní zpětná vazba, stabilita reaktorů, lineární a nelineární kinetika, reaktorová dynamika.
4. Časové chování podkritické soustavy, dlouhodobá kinetika, izotopické změny v palivu, vyhoření, štěpné produkty.
5. Xenon a samarium v provozu reaktoru, xenonové prostorové oscilace.
6. Vyhořívající absorbátory, lineární model reaktivity, výměna paliva v reaktoru, palivové cykly tlakovodních reaktorů.
7. Optimalizace palivových cyklů, provoz na výkonovém a teplotním efektu, fyzikální a energetické spuštění reaktor
8. Sklady a mezisklady vyhořelého paliva, palivo typu MOX.
9. Experimentální ověření vybraných úloh z dynamiky na reaktoru LR-0.
10. Práce se simulačním programem BOKIN.
11. Programování rovnic v MAPLE, MATLAB.
12. Návrh zóny v programu ATHENA a MOBY-DICK – 1. část.
13. Návrh zóny v programu ATHENA a MOBY-DICK – 2. část.
Literarture
Heřmanský - Dynamika jaderných reaktorů, dočasná vysokoškolská učebnice, ČVUT, 1987
Heřmanský - Dynamika jaderných reaktorů, vysokoškolská skripta, ČVUT, 1990
Heřmanský - Teplotní koeficienty reaktivity, studie FTJF, 1967
Heřmanský - Přechodové procesy ve školním reaktoru VR-1 – Vrabec, výzkumná zpráva, FJFI, 1983
Sklenka - Provozní reaktorová fyzika, vysokoškolská skripta ČVUT, 2001, Praha
Podklady přednášejícího
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)