česky  čs
english  en
Řízení a automatizace JEZ (2151116)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:31.05.2011
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět je koncipován jako obecný úvod do problematiky řízení jaderných energetických zařízení a je určen pro studenty bez hlubších základů automatizační techniky a přidružených oborů („neelektrotechnické profese“).
Předmět je rozdělen do tří nosných tematických bloků: základy teorie automatického řízení, prostředky automatického řízení, specifika řízení jaderných energetických zařízení.
Teacher's
Ing. Jan Štěpánek Ph.D.
Zimní 2022/2023
Structure
Sylabus předmětu:
1. Základy logického řízení
2. Základy spojitého řízení 1. část
3. Základy spojitého řízení 2. část
4. Systémy SKŘ a jejich architektura
5. Prostředky automatického řízení 1. část
6. Prostředky automatického řízení 2. část
7. Model dynamiky jaderného reaktoru
8. Regulace jaderných reaktorů, blokády a ochrany jaderných reaktorů
9. Model dynamiky parní turbíny
10. Regulace a ochrany parních turbín
11. Regulace jaderného zařízení jako celku 1. část
12. Regulace jaderného zařízení jako celku 2. část
13. Problematika projektování SKŘ
Literarture
Astrom, Feedback systems, Princeton university press, 2009
Hofreiter, Základy automatického řízení, Ediční středisko ČVUT, 2012
Karták, Řízení a automatizace energetických zařízení, Ediční středisko ČVUT, 1992
Interní podklady od vyučujícího
Firemní dokumentace prostředků AŘ dostupná na www stránkách výrobců
Dokumenty IAEA dostupné z www stránek
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)