česky  čs
english  en
Řízení životnosti materiálů a konstrukcí (2151127)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Fenomenologie řízení životnosti materiálů. Ekonomické a materiální ztráty. Termodynamika korozních procesů - vratný článek, Nernstův zákon. Rovnovážné Pourbaixovy diagramy. Omezení u korozních procesů. Kinetika koroze kovů - výměnné proudové hustoty, Tafelův zákon, polarizační jev - teorie smíšených potenciálů, galvanický článek, pasivita. Vliv mechanického napětí a mikrostruktury. Řízení koroze - výběr materiálu, chemická úprava vody - inhibitory, kontrola pH tec., ochranné povlaky, anodická a katodická ochrana, vhodné konstrukční praktiky. Koroze v jaderných energetických zařízeních - lehkovodní reaktory, PWR, BWR, VVER. Provozní problémy parních generátorů lehkovodních reaktorů. Ostatní jaderná zařízení - LMFBR, CANDU atd. Eroze. Koroze nekovových součástí.
Vyučující
Ing. Jana Ziegelheimová Ph.D.
Letní 2022/2023
Osnova
Literatura
Jones, Principles and prevention of corrosion, Prentice Hall, 1996
Podklady přednášejícího
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)