česky  čs
english  en
Zdroje a přeměny energie (2151129)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:ZPESchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Bez energie není život. ZPE objasňují důvody, postupy a důsledky přeměn energie ze zdrojů k aplikacím.
1. Úvod. Energie, formy a přeměny energie. Struktura primárních zdrojů pro krytí světové spotřeby energie.
2. Světové zásoby, zálohy a vyčerpatelnost primárních zdrojů energie. Situace v EU a ČR.
3. Fosilní paliva, jejich druhy a vlastnosti. Sekundární paliva.
4. Spalování fosilních paliv. Spalovací zařízení a jejich účinnost. Ekologické důsledky spalování.
5. I. a II. zákon TD. Tepelné oběhy. Porovnávací oběh Carnotův. Termická účinnost.
6. Parní oběh Rankine-Clausiův (R-C), termická účinnost. Karnotisace parního oběhu.
7. Parní turbíny pracující v R-C oběhu. Přeměna energie v turbínovém stupni. Elektrárny a teplárny.
8. Rozdělení tepelných motorů. Tepelné oběhy spalovacích motorů (Ottův, Dieselův a komb. oběh). Oběh Stirlingův.
9. Plynový oběh Braytonův. Praktické použití mobilní a stacionární. Energetické integrované a paroplynové oběhy.
10. Levotočivé oběhy, chladicí a topný faktor. Vodní elektrárny, turbíny, využití v elektrizační soustavě.
11. Jaderné reakce: štěpení a syntéza. Princip jaderného štěpného reaktoru. Okruhy jaderných elektráren.
12. Obnovitelné a alternativní zdroje energie.
13. Přímé transformace: palivové články; termoelektrické, termoemisní a MHD generátory; FV články.
Vyučující
prof. Ing. Michal Kolovratník CSc.
Zimní 2023/2024
prof. Ing. Michal Kolovratník CSc.
Zimní 2022/2023
prof. Ing. Michal Kolovratník CSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
? 1. Úvod. Energie, formy a přeměny energie. Struktura primárních zdrojů pro krytí světové spotřeby energie.
? 2. Světové zásoby, zálohy a vyčerpatelnost primárních zdrojů energie. Situace v EU a ČR.
? 3. Fosilní paliva, jejich druhy a vlastnosti. Alternativní paliva.
? 4. Spalování fosilních paliv. Spalovací zařízení a jejich účinnost. Ekologické důsledky spalování.
? 5. I. a II. zákon TD. Tepelné oběhy. Porovnávací oběh Carnotův. Termická účinnost.
? 6. Parní oběh Rankine-Clausiův, termická účinnost. Karnotisace oběhu.
? 7. Parní turbíny pracující v R-C oběhu. Přeměna energie v turbínovém stupni. Elektrárny a teplárny.
? 8. Rozdělení tepelných motorů. Tepelné oběhy spalovacích motorů (Ottův, Dieselův a kombinovaný oběh).
? 9. Plynový oběh Ericsson-Braytonův. Praktické použití. Energetické integrované a paroplynové oběhy.
? 10. Levotočivé oběhy, chladicí a topný faktor. Vodní elektrárny, turbíny, využití v elektrizační soustavě.
? 11. Jaderné reakce: štěpení a syntéza. Princip jaderného štěpného reaktoru. Okruhy jaderných elektráren.
? 12. Obnovitelné a alternativní zdroje energie.
? 13. Přímé transformace: palivové články; termoelektrické, termoemisní a MHD generátory; FV články.
Osnova cvičení
? 1. Úvod. Energie, formy a přeměny energie. Struktura primárních zdrojů pro krytí světové spotřeby energie.
? 2. Světové zásoby, zálohy a vyčerpatelnost primárních zdrojů energie. Situace v EU a ČR.
? 3. Fosilní paliva, jejich druhy a vlastnosti. Alternativní paliva.
? 4. Spalování fosilních paliv. Spalovací zařízení a jejich účinnost. Ekologické důsledky spalování.
? 5. I. a II. zákon TD. Tepelné oběhy. Porovnávací oběh Carnotův. Termická účinnost.
? 6. Parní oběh Rankine-Clausiův, termická účinnost. Karnotisace oběhu.
? 7. Parní turbíny pracující v R-C oběhu. Přeměna energie v turbínovém stupni. Elektrárny a teplárny.
? 8. Rozdělení tepelných motorů. Tepelné oběhy spalovacích motorů (Ottův, Dieselův a kombinovaný oběh).
? 9. Plynový oběh Ericsson-Braytonův. Praktické použití. Energetické integrované a paroplynové oběhy.
? 10. Levotočivé oběhy, chladicí a topný faktor. Vodní elektrárny, turbíny, využití v elektrizační soustavě.
? 11. Jaderné reakce: štěpení a syntéza. Princip jaderného štěpného reaktoru. Okruhy jaderných elektráren.
? 12. Obnovitelné a alternativní zdroje energie.
? 13. Přímé transformace: palivové články; termoelektrické, termoemisní a MHD generátory; FV články.
Literatura
Goswami, D.Y.-Kreith, F.: Energy conversion, CRC Press
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)