česky  čs
english  en
Technologie palivového cyklu JE (2151130)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní typy uranových rud; fyzikální a radiometrické metody úpravy U-rud; chemickotechnologické procesy zpracování U-rud: loužení, sorpce, kapalinová extrakce, čistě chemické postupy; rafinace U na nukleární čistotu; příprava U, UO2, UN, UC, UF6; rekonverze UF6; sol-gel procesy; separace izotopů uranu; výroba palivových článků základních typů reaktorů; principy přepracování vyhořelého jaderného paliva; principy zpracování a likvidace radioaktivních odpadů.
1.Výskyt uranu v přírodě, základní typy uranových rud a kriteria jejich klasifikace.
2.Mechanické a fyzikální procesy předúpravy rud (drcení, mletí, třídění, zahušťování, filtrace a sedimentace). Fyzikální procesy úpravy U-rud (gravitační a radiometrické třídění, flotace, termické metody). Loužení U-rud (kyselé a karbonátové loužení, speciální postupy: podzemní, haldové, bakteriologické, perkolační aj.).
3.Získávání U z výluhů: sorpční procesy (typy měničů iontů, chemismus, technologické postupy, ionexová zařízení).
4.Získávání U z výluhů: kapalinově-extrakční procesy (typy extrakčních činidel, chemismus, technologické postupy, extrakční zařízení). Chemické postupy a postupy založené na kombinaci ionexových a kapalinově-extrakčních procesech.
5.Příprava nukleárně čistých uranových sloučenin (nukleární čistota, rafinace pomocí TBP, srážecí rafinační postupy, postupy zaměřené na přípravu UF4 a UF6).
6.Výroba kovového uranu (kalciotermická a magnesiotermická redukce UF4, moření surového ingotu U a vakuová rafinace), rekonverze UF6 na U.
7.Výroba UO2 keramického stupně (charakteristika jednotlivých technologických postupů a používaná kriteria), rekonverze UF6 na UO2, výroba tablet UO2.
8.Výroba směsných oxidických paliv (UO2+PuO2, ThO2+UO2), paliv na bázi nitridů a karbidů uranu a plutonia.
9.Sol-gel procesy (metody příprava paliva ve formě kuliček) a příprava tzv. povlékaných částic.
10.Obohacování uranu (principy a izotopové jevy; difúzní, odstředivková, aerodynamická, laserová a chemická metoda; provozně používané postupy, kriteria obohacovacího procesu).
11.Výroba palivových článků na bázi kovového uranu a oxidické keramiky, výroba článků pro HTGR (kulové a hexagonální články).
12.Principy přepracování vyhořelých jaderných paliv a zpracování a likvidace radioaktivních odpadů.
Vyučující
Ing. Jan Prehradný Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Jan Prehradný Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Literatura
Štamberg K. Technologie jaderných paliv II, ČVUT, Praha., 1998
Podklady přednášejícího
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)